Οι τσόχες που διαθέτουμε είναι οι εξής:

ΑΤΕΡΜΩΝ ΤΣΟΧΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΥΜΗΣ

Τσοχα με Λινά - Τσοχα Ατέρμονη - Πανια Αρτοποιίας - Ευρωτεχνικη

Η Ευρωτεχνική Χαρισούδη διαθέτει όλες τις υπάρχουσες διαστάσεις από τις ατέρμων τσόχες που χρησιμοποιούνται στα αρτοποιητικά μηχανήματα και στα μηχανήματα ζύμης, σε στοκ.

ΤΣΟΧΕΣ ΜΕ ΛΙΝΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΥΜΗΣ

Τσοχα με Λινά - Τσοχα Ατέρμονη - Πανια Αρτοποιίας - Ευρωτεχνικη

Διαθέτουμε μεγάλο στοκ από μεταφορικές ταινίες “τσόχες” με λινά, όπως: με ενίσχυση λινών και PVC , μόνο λινό και τσόχα, πάνω και κάτω λινό, οι οποίες ενώνωνται είτε με θερμή συγκόλληση είτε με συνδετήρα (απλό ή inox).

ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ “ΠΑΝΙΑ”

Τσοχα με Λινά - Τσοχα Ατέρμονη - Πανια Αρτοποιίας - Ευρωτεχνικη

Ειδικά πανιά για μηχανήματα ζύμης που στα πλαΪνά τους φέρουν τρύπες.


Προσθέστε τη δική σας αξιολόγηση