Μεταλλικές Βίδες για Καλάθια Αναβατορίου

ΣΕΤ: Βίδα - Ροδέλα - Παξιμάδι Ασφαλείας

  • Ø18.5 | M6x30 – 40mm
  • Ø30   | M8x30 – 40 – 50 mm
  • Ø30   | M10x40 – 50 mm
  • Ø34   | M10x40 – 50 mm
  • Ø34   | M12x40 – 40 – 60 mm