Συνθέσεις - Μίγματα για τα πλαστικά προφίλ

Οι συνθέσεις με βάση τις οποίες κατασκευάζονται τα προφίλ αποτελούνται από υλικά προσεκτικά επιλεγμένα ώστε να καλύπτουν οποιαδήποτε πιθανή ανάγκη. Οι στάνταρ συνθέσεις είναι οι παρακάτω:

Σύνθεση 1:

Βασισμένη στο PVC. Με υψηλή ανθεκτικότητα στα βιομηχανικά έλαια και λιπαντικά. Για υψίσυχνες συγκολλήσεις.

Σύνθεση 2:

Βασισμένη στο PVC. Με υψηλή ανθεκτικότητα στα βιομηχανικά έλαια και λιπαντικά. Για συγκόλληση με θερμό αέρα και υπέρυθρες.

Σύνθεση 3:

PVC σε θερμοκολλητικό μίγμα. Μπορεί να συγκολληθεί σε επιφάνεια από πολυεστερικές ίνες. Διατίθεται μόνο για οδηγούς τύπου V.

Σύνθεση 4:

Πολυουρεθάνη-/PVC, Με υψηλή ανθεκτικότητα στα βιομηχανικά έλαια και λιπαντικά. Για υψίσυχνη συγκόλληση με μεταφορικές ταινίες από PVC και πολυουρεθάνη.

Σύνθεση 5:

Μαλακή πολυουρεθάνη. Διατίθεται για χρήση μόνο με τραπεζοειδείς οδηγούς τύπου V.

Σύνθεση 6:

85 Shore "A" πολυουρεθάνη. Διατίθεται για προφίλ τύπου Ε και για τραπεζοειδείς οδηγούς τύπου V.


Κατόπιν ζήτησης μπορούν να γίνουν διαφορετικές συνθέσεις για ειδικές περιπτώσεις. Σε τέτοια περίπτωση το αποτέλεσμα θα ελεγχθεί για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά του από τον πελάτη.