Përmbajtja është në dispozicion vetëm në gjuhën Greke

Μήκος


=

Επιφάνεια


=

Όγκος


=

Μάζα


=

Δύναμη


=

Ταχύτητα


=

Ενέργεια


=

Πίεση


=

Θερμοκρασία


=

Ισχύς


=

Δύναμη Εφελκυσμού


=

Μάζα Ιμάντα


=