të marrë në kontakt

(+30) 2310 723 295

tel. qendër 24 / 7

(+30) 231 0684 555

telefon (transferimi nga dyqani Efkarpia)

(+30) 2310 797 189

faks


info@eurotechnik.gr

Sekretariati - informacione të përgjithshme

sales@eurotechnik.gr

shitjes departament