të marrë në kontakt

(+30) 231 0723 295

tel. qendër 24 / 7

(+30) 231 0684 555

telefon (transferimi nga dyqani Efkarpia)

(+30) 231 0797 189

faks


[email protected]

Sekretariati - informacione të përgjithshme

[email protected]

shitjes departament