ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ PVC ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΩ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗ PDF
ALPHA 5 AA ΛΕΙΑ 1 1,1 mm
ALPHA 10 AA ΛΕΙΑ 2 2,0 mm
ALPHA 15 AA ΛΕΙΑ 2 2,5 mm
ALPHA 20 AA ΛΕΙΑ 2 2,8 mm
ALPHA 30 AA ΛΕΙΑ 3 4,2 mm
ALPHA 49 AA ΛΕΙΑ 2 3,0 mm
ALPHA 30 Z ΛΕΙΑ 3 6,2 mm
ALPHA 30 Z 73 ΛΕΙΑ 3 7,3 mm
ALPHA 90 SW ΛΕΙΑ 1 3,0 mm
ALPHA 90 SW AC ΛΕΙΑ 1 3,0 mm
ALPHA 120 SW ΛΕΙΑ 1 3,8 mm
ALPHA R100 OP ΑΝΑΓΛΥΦΗ 2 3,0 mm
ALPHA R250 OP AS ΑΝΑΓΛΥΦΗ 3 4,5 mm
ALPHA 10 PN ΑΝΑΓΛΥΦΗ 2 2,2 mm
ALPHA 10 PN AS ΑΝΑΓΛΥΦΗ 2 2,2 mm
ALPHA 15 FB ΑΝΑΓΛΥΦΗ 2 5,6 mm
ALPHA 46 PN ΑΝΑΓΛΥΦΗ 2 3,1 mm
ALPHA 50 PN ΑΝΑΓΛΥΦΗ 3 5,0 mm
ALPHA 45 W ΑΝΑΓΛΥΦΗ 2 9,5 mm
ALPHA 30 C10 SB ΑΝΑΓΛΥΦΗ 2 3,0 mm
ALPHA 120 SW CT EU ΑΝΑΓΛΥΦΗ 1 5,9 mm
ALPHA 30 AA CT ΑΝΑΓΛΥΦΗ 3 6,8 mm
ALPHA 295 PN ΑΝΑΓΛΥΦΗ 2 3,1 mm
ALPHA 30 IT 18103 ΑΝΑΓΛΥΦΗ 3 4,3 mm
GAMMA C10 ΓΥΜΝΗ 2 1,8 mm
GAMMA C36 ΓΥΜΝΗ 2 3,6 mm
GAMMA F5 ΓΥΜΝΗ 1 1,9 mm
GAMMA F10 ΓΥΜΝΗ 2 3,4 mm
GAMMA G10 ΓΥΜΝΗ 2 1,5 mm
GAMMA G20 PC ΓΥΜΝΗ 2 2,5 mm
GAMMA G20 SF ΓΥΜΝΗ 2 2,0 mm
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ PVC
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΩ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗ PDF
BETA 5 D DC ΛΕΙΑ 1 1,2 mm
BETA 5 ΛΕΙΑ 1 1,1 mm
BETA 5 AS ΛΕΙΑ 1 1,1 mm
BETA 10 ΛΕΙΑ 2 2,0 mm
BETA 15 ΛΕΙΑ 2 2,5 mm
BETA 15_40 ΛΕΙΑ 2 4,0 mm
BETA 20 ΛΕΙΑ 2 2,8 mm
BETA 20 H ΛΕΙΑ 2 2,8 mm
BETA 20 H AS ΛΕΙΑ 2 2,8 mm
BETA 30 ΛΕΙΑ 3 4,2 mm
BETA 30 H ΛΕΙΑ 3 5,1 mm
BETA 90 SW ΛΕΙΑ 1 2,8 mm
BETA 120 SW ΛΕΙΑ 1 3,5 mm
BETA 120 SW DC ΛΕΙΑ 3 4,1 mm
BETA 200 SW ΛΕΙΑ 1 5,5 mm
BETA 350 SW ΛΕΙΑ 1 6,0 mm
BETA 5 F19 ΛΕΙΑ 1 1,9 mm
BETA 15 PCP ΛΕΙΑ 2 2,8 mm
BETA C10 SB AS ΑΝΑΓΛΥΦΗ 2 2,4 mm
BETA C10 SB AS NR3 ΑΝΑΓΛΥΦΗ 2 2,4 mm
BETA R100 OP ΑΝΑΓΛΥΦΗ 2 2,8 mm
BETA R150 OP ΑΝΑΓΛΥΦΗ 2 3,6 mm
BETA R200 OP ΑΝΑΓΛΥΦΗ 3 3,6 mm
BETA 10 IT AS ΑΝΑΓΛΥΦΗ 2 2,1 mm
BETA 10 OP ΑΝΑΓΛΥΦΗ 2 2,0 mm
BETA 10 OP DC ΑΝΑΓΛΥΦΗ 2 3,0 mm
BETA 15 PTL ΑΝΑΓΛΥΦΗ 2 5,5 mm
BETA 15 CB ΑΝΑΓΛΥΦΗ 2 5,4 mm
BETA 15 DS ΑΝΑΓΛΥΦΗ 2 4,6 mm
BETA 15 DT ΑΝΑΓΛΥΦΗ 2 8,8 mm
BETA 15 LG ΑΝΑΓΛΥΦΗ 2 3,6 mm
BETA 15 MR NR3 ΑΝΑΓΛΥΦΗ 2 3,0 mm
BETA 15 MR NR3 AS ΑΝΑΓΛΥΦΗ 2 3,0 mm
BETA 15 MR NR5 AS ΑΝΑΓΛΥΦΗ 2 3,0 mm
BETA 15 MR ΑΝΑΓΛΥΦΗ 2 3,0 mm
BETA 15 SG ΑΝΑΓΛΥΦΗ 2 5,6 mm
BETA 15 TG ΑΝΑΓΛΥΦΗ 2 2,3 mm
BETA 19 PN ΑΝΑΓΛΥΦΗ 1 1,9 mm
BETA 20 PS ΑΝΑΓΛΥΦΗ 2 2,7 mm
BETA 20 PS AR AS ΑΝΑΓΛΥΦΗ 2 2,7 mm
BETA 29 PN ΑΝΑΓΛΥΦΗ 2 3,1 mm
BETA 30 MS AS ΑΝΑΓΛΥΦΗ 3 4,5 mm
BETA 120 SW CT EU ΑΝΑΓΛΥΦΗ 1 5,9 mm
BETA 120 SW LG EU ΑΝΑΓΛΥΦΗ 2 4,3 mm
BETA 120 SW SG EU ΑΝΑΓΛΥΦΗ 3 5,9 mm
BETA 350 SW OP DC ΑΝΑΓΛΥΦΗ 1 7,0 mm
GAMMA 10 D SKIM ΓΥΜΝΗ 2 1,8 mm
GAMMA 30 RR ΓΥΜΝΗ 3 3,5 mm
GAMMA 120 DG ΓΥΜΝΗ 2 1,8 mm
GAMMA SW 40 RF AS ΓΥΜΝΗ 2 3,8 mm
GAMMA 350 SW RR ΓΥΜΝΗ 1 3,6 mm
GAMMA 15 AR AS ΓΥΜΝΗ 2 2,2 mm
GAMMA 201 DG ΓΥΜΝΗ 2 1,8 mm
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ PU ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΩ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗ PDF
DELTA 6 S AS ΛΕΙΑ 1 0,7 mm
DELTA 6 S ΛΕΙΑ 1 0,7 mm
DELTA 6 SM AS 90 ΛΕΙΑ 1 0,9 mm
DELTA 6 SM AS HACCP ΛΕΙΑ 1 0,7 mm
DELTA 6 SM AS ΛΕΙΑ 1 0,7 mm
DELTA 7 DF ΛΕΙΑ 1 1,3 mm
DELTA 10 S ΛΕΙΑ 2 1,2 mm
DELTA 10 S AS ΛΕΙΑ 2 1,2 mm
DELTA 10 SM ΛΕΙΑ 2 1,2 mm
DELTA 10 SM AS ΛΕΙΑ 2 1,2 mm
DELTA 10 SM AS HACCP ΛΕΙΑ 2 1,2 mm
DELTA 10 SM AS GREEN ΛΕΙΑ 2 1,3 mm
DELTA 10 SM AS 14 BLUE ΛΕΙΑ 2 1,4 mm
DELTA 10 SM 14 BLUE ΛΕΙΑ 2 1,4 mm
DELTA 6 PN ΑΝΑΓΛΥΦΗ 1 1,0 mm
DELTA 10 PN ΑΝΑΓΛΥΦΗ 2 1,7 mm
DELTA 46 RE W ΑΝΑΓΛΥΦΗ 2 2,3 mm
DELTA 10 RE BLUE ΑΝΑΓΛΥΦΗ 1 1,2 mm
DELTA 49 RE W ΑΝΑΓΛΥΦΗ 2 5,0 mm
DELTA G10 PU AS ΓΥΜΝΗ 2 1,2 mm
Μ/Τ ΕΝΕΡΓΟΥ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (POSITIVE DRIVE BELTS)
Κωδ. Αναφοράς Συνολικό Πάχος (mm) Βήμα (mm) PDF Datasheet
EUROTECH DRIVE 25 PDF 25.5
EUROTECH DRIVE 50 PDF 50
EUROTECH DRIVE 50AM PDF 50
EUROTECH DRIVE 50H PDF 50