ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά των Απλών Κουρτίνων PVC φαίνονται παρακάτω:
ΒΕΡΓΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Μεγέθη βεργών στήριξης
1.5mm πάχος Χ 1.2m μήκος
1.2mm πάχος Χ 1.0m μήκος
Υλικό Κατασκευής Αλουμίνιο Απλό ή Ανοξείδωτο
ΒΑΣΗ ΛΩΡΙΔΟΚΟΥΡΤΙΝΑΣ
Μεγέθη βεργών στήριξης
1.2mm πάχος x 100mm μήκος
1.2mm πάχος x 150mm μήκος
1.2mm πάχος x 200mm μήκος
1.2mm πάχος x 300mm μήκος
1.0mm πάχος x 100mm μήκος
1.0mm πάχος x 150mm μήκος
1.0mm πάχος x 200mm μήκος
1.0mm πάχος x 300mm μήκος
Υλικό Κατασκευής Αλουμίνιο Απλό ή Ανοξείδωτο
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ανοξείδωτο Ναι

Τοποθέτηση Λωριδοκουρτίνων & Μηχανισμού Στήριξης

Τοποθέτηση Λωριδοκουρτίνων & Μηχανισμού Στήριξης