Επίπεδοι Ιμάντες Κίνησης

Οι επίπεδοι ιμάντες κίνησης χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά κίνησης σε βιομηχανικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές, όπως: κλωστοϋφαντουργία, επεξεργασία ξύλου, επεξεργασία μαρμάρου, αλευροβιομηχανίες κλπ. Ανάλογα με την εφαρμογή στην οποία θα χρησιμοποιηθεί υπάρχει και ο κατάλληλος τύπος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία και η αποτελεσματικότητα στη χρήση τους.

Δείτε τις σειρές των επίπεδων ιμάντων Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών

Ιμάντες PU

Οι σειρές κυλινδρικών και τραπεζοειδών ιμάντων PU που διαθέτουμε χρησιμοποιούνται σε πληθώρα εφαρμογών σε βιομηχανικούς και μη κλαδους. Για το λόγο αυτό σας παρέχουμε μεγάλη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων (σε ΣΤΟΚ) σειρών ιμάντων PU προκειμένου να καλύψουμε άμεσα κάθε σας ανάγκη. Οι ιμάντες PU διακρίνονται σε απλούς, ενισχυμένους εσωτερικά, με επένδυση διαφόρων υλικών.

Ιμάντες PU Κυλινδρικοί

Ιμάντες PU Κυλινδρικοί Κυλινδρικοι Ιμάντες PU

Τραπεζοειδής Ιμάντες PU

Τραπεζοειδής Ιμάντες PU Τραπεζοειδης Ιμάντες PU