Επίπεδοι Ιμάντες Κίνησης

Οι επίπεδοι ιμάντες κίνησης χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση κίνησης σε βιομηχανικά μηχανήματα που συναντώνται σε διάφορους τομείς, όπως: κλωστοϋφαντουργία, επεξεργασία ξύλου, επεξεργασία μαρμάρου, αλευροβιομηχανίες κλπ. Ανάλογα με την εφαρμογή στην οποία θα χρησιμοποιηθεί υπάρχει και ο κατάλληλος τύπος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία και η αποτελεσματικότητα στη χρήση τους.

Σειρές Επίπεδων Ιμάντων Κίνησης

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Μερικές βασικές εφαρμογές (σχηματισμοί) των επίπεδων ιμάντων στη μετάδοση κίνησης είναι οι ακόλουθες:
Οδήγηση με δύο τύμπανα (ανοιχτή οδήγηση)
Οδήγηση με πολλαπλά τύμπανα (διακλάδωση ισχύος)
Οδήγηση με πολλαπλά τύμπανα (διακλάδωση ισχύος)
Μετάδοση κίνησης με επίπεδο ιμάντα υπό γωνία
Οδήγηση επίπεδου ιμάντα σε ημι-διασταυρούμενη διαδρομή
Οδήγηση σε ατράκτους με επίπεδο ιμάντα
Εφαπτομενική μετάδοση κίνησης με επίπεδο ιμάντα
Οδήγηση και συγχρονισμός σε ραουλόδρομους
= τύμπανο οδήγησης