Специални профили от PVC

Примерни приложения

Специални изработки за машини PloegerСПЕЦИАЛНО ИЗРАБОТЕНИ ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ PLOEGER®СПЕЦИАЛНИ КОНСТРУКЦИИ | PVC - PA - INOX
Специална конструкция №2ПОСТАВЯНЕ НА ПАРАПЕТИ (БЕЗ СТОЙКА) И ВОДАЧ В ГОРНАТА ЧАСТ НА Т.Л.

СПЕЦИАЛНИ КОНСТРУКЦИИ | PVC - ПАРАПЕТИ
Специална изработка за машини за сортиране на черешиСпециално изработена транспортна лента за машини за сортиране на череши с "пръсти" от PU

СПЕЦИАЛНИ КОНСТРУКЦИИ | ЛЕНТИ PVC - FDA
Специална изработка СПЕЦИАЛНО ИЗРАБОТЕНА Т.Л. ЗА ПРЕНОС НА МАСЛИНИ "ОТВОРЕНА РИБЕНА КОСТ (FDA) СПЕЦИАЛНИ КОНСТРУКЦИИ | ЛЕНТИ PVC - FDA
Специална изработка с PVC пръстениСПЕЦИАЛНО ИЗРАБОТЕНА ТРАНСПОРТНА ЛЕНТА С ПРЪСТЕНИ ОТ PVC СПЕЦИАЛНИ КОНСТРУКЦИИ | ЛЕНТИ PVC - ПРЪСТИ- FDA
Специална изработка на ремък с каучуково уплътнениеРЕМЪК АТ-20 СЪС СПЕЦИАЛНО УПЛЪТНЕНИЕ ОТ КАУЧУК В ГОРНИЯ КРАЙ СПЕЦИАЛНИ КОНСТРУКЦИИ | ПЛОСКИ РЕМЪЦИ
Скоби за Т.Л. от инокс 3ΜСПЕЦИАЛНО ИЗРАБОТЕНА МЕТАЛНА СКОБА ОТ ИНОКС ЗА ЛЕНТА ЗА ХРАНИ

СПЕЦИАЛНИ КОНСТРУКЦИИ | СКОБИ ЗА Т.Л. - ИНОКС
Специална изработка със заострени профили 3ΜСПЕЦИАЛНО ИЗРАБОТЕНА Т.Л. СЪС ЗАОСТРЕН ПРОФИЛ 3Μ И PU ВОДАЧИ В ГОРНИЯ КРАЙ (FDA) СПЕЦИАЛНИ КОНСТРУКЦИИ | ПРОФИЛИ PVC - РЪБОВЕ
Специална изработка с дъга за пренос на плодовеСПЕЦИАЛНО ИЗРАБОТЕНА Т.Л. С ВЪЛНИ ЗА ПРЕНОС НА ПЛОДОВЕ (FDA)

СПЕЦИАЛНИ КОНСТРУКЦИИ | ЛЕНТИ PVC - FDA
Специална изработка Ploeger с водачПРИЛОЖЕНИЕ НА ВОДАЧ ОТ ТИП R3D (20X15) ЗА ТРАНСПОРТНА ЛЕНТА PLOEGER®СПЕЦИАЛНИ КОНСТРУКЦИИ | ЛЕНТИ PVC - ВОДАЧИ