Пластмасови PVC профили

налични пластмасови PVC профили (както и техните съединения) правят серия от над 100 различни видове продукти. Сътрудничество с един от най-големите международни компании от бранша, ние гарантираме, че можем да покрие всички изисквания за необходимо. При желание, можем да произвеждаме видове водачи, които не са част от нашия производствен цикъл.