Съединения - Смеси на пластмасови профили

Съединенията на базата на които ние произвеждаме профили, са внимателно подбрани материали, така че те да отговарят на всички възможни изисквания. Стандартните съединения са следните:

Съединение 1:

Въз основа на PVC. Силно устойчив на промишлени клас масла и смазочни материали. За висока честота заваряване.

`

Съединение 2:

Въз основа на PVC. Силно устойчив на промишлени клас масла и смазочни материали. За горещ въздух и инфрачервена заваряване.

Съединение 3:

PVC в смес топлинно запечатване. Могат да бъдат заварени към повърхността на полиестерни влакна. Предлага се само за водачи V-тип.

Съединение 4:

Polyurethane- / PVC, с висока устойчивост на промишлени клас масла и смазочни материали. За високочестотно спояване с PVC и изкуствена транспортни ленти.

Съединение 5:

Мек полиуретан. На разположение за употреба само с водачи трапецовидна V-тип.

Съединение 6:

85 Shore "А" полиуретан. Предлага се за профили E-тип и ръководства трапецовидна V-тип.


При поискване, ние може да създаде различни съединения за специални случаи. В такъв случай, качеството и ефективността на получения продукт се проверява от клиента.