Съдържание е достъпно само на гръцки език

Περί Cookies

Tα cookies είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή ("server") της Επιχείρησής μας στον τερματικό σας εξοπλισμό με βασική τους λειτουργία την επικοινωνία σε εμάς δεδομένων του φυλλομετρητή σας ("browser"). Ανάλογα με την διάρκειά τους τα cookies είναι είτε «προσωρινά» (session cookies) ή «έμμονα» (persistent cookies). Τα «προσωρινά cookies» είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας, ενώ τα «έμμονα cookies» παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.

Ναι, κάνουμε χρήση ορισμένων cookies με κύριο σκοπό να καταστήσουμε το eurotechnik.gr πιο λειτουργικό και προσφιλές προς τους χρήστες μας.

Το eurotechnik.gr χρησιμοποιεί «προσωρινά cookies» για τους παρακάτω σκοπούς:
Περαιτέρω, χρησιμοποιούμε «έμμονα cookies» για τους εξής σκοπούς:
Για την βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας μας.
Για την εξατομίκευση της διεπαφής σας και την προσωποποίηση της λειτουργίας της ιστοσελίδας μας.
Για την παροχή διαδικτυακού περιεχομένου αντίστοιχου με τις επιλογές και τα ενδιαφέροντά σας.
Για τη λειτουργία "Να με θυμάσαι"

Η Επιχείρησή μας χρησιμοποιεί αποκλειστικά δικά της cookies και δεν κάνει χρήση οποιουδήποτε cookie, που προέρχεται από τρίτα μέρη. Ενδεικτικά, δεν χρησιμοποιούμε cookies εταιρειών διαδικτυακής διαφήμισης για την καταγραφή της καταναλωτικής συμπεριφοράς των χρηστών μας.

Όλα τα δεδομένα, που συλλέγουμε από την χρήση cookies μέσω του eurotechnik.gr, τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων και δε φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με το πρόσωπό σας. Επίσης, το eurotechnik.gr δεν προβαίνει σε ουδεμία πράξη πώλησης ή εμπορίας δεδομένων, που συλλέγονται με τον τρόπο αυτόν.
Μέσω των cookies μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής είδη δεδομένων:
Δεδομένα ταυτοποίησης τερματικού εξοπλισμού και διεύθυνσης ιντερνετικού πρωτοκόλλου του χρήστη.
Δεδομένα πλοήγησης εντός της ιστοσελίδας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες:
Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835
Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
Chrome http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari http://support.apple.com/kb/PH5042


Προσωπικά Δεδομένα & Προστασία Αυτών

Ναι, χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα τα οποία ζητάμε μέσω φορμών της ιστοσελίδας και τα οποία τα χρησιμοποιούμε μόνο για την ολοκλήρωση των αντίστοιχων με τις φόρμες λειτουργιών.

Χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα μόνο στις παρακάτω φόρμες και μόνο εάν συμπληρωθεί η αντίστοιχη φόρμα:
    –  Αξιολόγησης Προϊόντων: Ονοματεπώνυμο, email, IP διεύθυνση σύνδεσης.
    –  Νέου σχολίου / Απάντησης σε σχόλιο: Ονοματεπώνυμο, email, IP διεύθυνση σύνδεσης.
    –  Αίτηση σε ευκαιρεία καριέρας: Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email, IP διεύθυνση σύνδεσης, αρχείο βιογραφικού σημειώματος.
    –  Επικοινωνίας: Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email, IP διεύθυνση σύνδεσης.
    –  Εγγραφής Χρήστη: Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email, IP διεύθυνση σύνδεσης, εταιρεία, ΑΦΜ εταιρείας, Θέση στην εταιρεία (προεραιτικά), ιστοσελίδα εταιρείας (προεραιτικά).
    –  Προσφοράς για Προϊόν/Υπηρεσία: Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, εταιρεία (προεραιτικά), IP διεύθυνση σύνδεσης.

Είναι απαραίτητα για να σου παρέχουμε τις υπηρεσίες εγγραφής χρήστη, αξιολόγησης προϊόντων, αλληλεπίδρασης με το ιστολόγιο, αίτησης σε ευκαιρεία καριέρας, την επικοινωνία μέσω φόρμας, τη λειτουργία "Κάλεσε Με Πίσω" καθώς και την έκδοση οικονομικής προσφοράς.

Τα αποθηκεύουμε στην κεντρική βάση δεδομένων χρηστών μας, προστατεύοντάς τα με υψηλά μέτρα ασφαλείας και περιορισμού πρόσβασης σε αυτά μόνο από εξουσιοδημένα πρόσωπα. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα αποθηκεύονται με AES-256 κρυπτοργράφηση στη ΒΔ και προβάλλονται μόνο από τον διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη για τη διεκπεραίωση της εκάστοτε λειτουργίας.

Με κανέναν και για κανέναν λόγο

Όλα τα δεδομένα σου είναι προγραμματισμένα να διαγράφονται αυτόματα από τα συστήματά μας, όταν η αντίστοιχος λογαριασμός διαγραφεί ή απενεργοποιειθεί.
Ο κάθε χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να δει και να διαγράψει τα δεδομένα του στην ιστοσελίδα από τη σελίδα ο "Ο Λογαριασμός μου"


Προστασία Περιεχομένου Ιστοσελίδας

Ναι, σε όλες τις σελίδες του eurotechnik.gr υπάρχουν κείμενα ή πολυμεσικά αρχεία (εικόνες, βίντεο) τα οποία αποτελούν αυστηρά ιδιοκτησιακό περιεχόμενο της εταιρείας Ευρωτεχνικη Χαρισούδη εκτός κι εάν ρητά αναφέρεται διαφορετική πηγή περιεχομένου.
Αυστηρώς απαγορεύεται η μη-εξουσιοδοτημένη χρήση/αναπαραγωγή/μεταβίβαση περιεχομένου της ιστοσελίδας χωρίς προηγουμένως την έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας "Ευρωτεχνικη Χαρισούδη".

Ναι, προκειμένου να αποθαρρυνθούν οι πιθανοί υποκλοπείς του ιδιοκτησιακού περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας έχουν "απενεργοποιηθεί" οι παρακάτω συνδυασμοί πλήκτρων μέσω JavaScript:
    –  Ctrl + U: προβάλει των κώδικα HTML της ιστοσελίδας.
    –  Ctrl + Shift + I: ανοίγει τα εργαλεία προγραμματισμού.
    –  Ctrl + Shift + J: ανοίγει την κονσόλα Javascript.
    –  Δεξί κλίκ σε εικόνες: ανοίγει το μενού κατεβάσματος σε εικόνες.

Αποτελεί παραβίαση των όρων χρήσης της ιστοσελίδας καθώς επιτρέπει την εν-δυνάμει μη-εγκεκριμένη κατοχή ιδιοκτησιακού περιεχομένου της εταιρείας Ευρωτεχνικη Χαρισούδη. Μια τέτοια ενέργεια πιθανότατα θα καταγραφεί (συμπ. και της διεύθυνσης IP), δίνοντας το δικαίωμα στην εταιρεία Ευτωτεχνική Χαρισούδη να κινήσει κάθε νόμιμη διαδικασία προκειμένου να διαφυλάξει την ακεραιότητα του ιδιοκτησιακού της περιεχομένου και κατ' επέκταση τα συμφέροντά της.

Με τη χρήση της ιστοσελίδας, δίνω τη ρητή συγκατάθεσή μου στην εταιρεία ευρωτεχνική χαρισούδη να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα μου, σύμφωνα με τα παραπάνω. Δηλώνω υπευθύνως σύμφωνα με το νόμο 1599/86, ότι τα στοιχεία που δηλώνω είναι αληθή και ακριβή και δεν παραβιάζω εν γνώσει μου δικαιώματα τρίτων. Συμφωνώ στη λήψη email και τηλεφωνικών κλήσεων για τεχνική υποστήριξη και σημαντικές ενημερώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες που χρησιμοποιώ.

Επίσης δηλώνω ότι δεν θα παραβιάσω εκούσια τη προστασία του περιεχόμενου της ιστοσελίδας και άρα δεν θα προσπαθήσω να το χρησιμοποιήσω/αναπαράγω/μεταβιβάσω χωρίς την έγγριση της εταιρείας "Ευρωτεχνικη Χαρισούδη" εγγράφως αποδεικνυόμενη.