Участваме в Международното изложение Freskon 2016, в Солун

Евротехники Харисуди участва в изложението Freskon 2016, в Солун. Freskon, като международна търговия с плодове и зеленчуци, е важна възможност да се запознаете с продуктите и услугите на Евротехники, компания с 32 години данни в областта на транспорта и трафика.

се свържете

(+30) 2310 723 295

тел. център 24 / 7

(+30) 231 0684 555

телефон (трансфер от магазин Efkarpia)

(+30) 2310 797 189

факс


info@eurotechnik.gr

секретариат - обща информация

sales@eurotechnik.gr

отдел продажби