τύμπανα & ράουλα μεταφορικών ταινιών

Τύμπανα

Ράουλα

Σταθμοί Ραούλων

επένδυση τυμπάνων

Πλαστικό Sampla

Ελαστικό με Γραμμές κατά μήκος

Ελαστικό τύπου Chevron

Ελαστικό τύπου Κεραμικό

Ελαστικό τύπου Διαμάντι

Ελαστικό τύπου Lorig