Плоски задвижващи ремъци

Плоските транспортни ремъци се използват за задвижване на промишлени машини, както и с различни приложения, като например: текстилни фабрики, дървообработване, обработка на мрамор, фрезоване и т.н.. В зависимост от приложението, за което се използват, се определя и правилния вид, така че да се гарантира гладкото функциониране и ефективността при използването им.

Ремъци от PU

Сериите от кръгли и трапецовидни ремъци от PU, които предлагаме, се използват с множество индустриални приложения и не само. Поради тази причина ние ви предлагаме голямо разнообразие от лесно достъпни (на склад) серии ремъци от PU, за да покрием всички ваши нужди веднага. Ремъците от PU се делят на обикновени, с вътрешно подсилване, с различни уплътнения.

Ремъци (PU) кръгли

PU Belts, RoundКръглиремъци от PU

Ремъци (PU) трапецовидни

PU V-BeltsТрапецовидниремъци от PU