Плоски задвижващи ремъци

Плоските задвижващи ремъци се използват за задвижване на промишлени машини в различни отрасли като: текстилни фабрики, дървообработване, обработка на мрамор, фрезоване и т.н.. В зависимост от приложението, за което се използват, се определя и правилния вид, така че да се гарантира гладкото функциониране и ефективността при използването им.

Серии плоски задвижващи ремъци

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

В ПРОЦЕС НА ИЗГРАЖДАНЕ
Някои ключови приложения (схеми) на плоски ремъци:
Задвижване с два барабана (отворено задвижване)
Задвижване с множество барабани (разпределяне на мощност)
Задвижване с множество барабани (разпределяне на мощност)
Задвижване с плосък ремък под ъгъл
Задвижване с плосък ремък в полукръстосан цикъл
Задвижване на вретена с плосък ремък
Тангенционално задвижване с плосък ремък
Задвижване и синхронизиране на ролкови конвейери
= задвижващ барабан

Добавете своята оценка